Lapsekili
  küreselleşme
 

Küreselleşme adaletsiz bir düzen getirdi

24.08.2007

ESFENDER KORKMAZ


 

    20 yıl önce , küreselleşmeye, “dünyayı ve insanlığı kurtaracak formül” olarak bakılıyordu.. O kadar çok propagandası yapıldı ki, herkes küreselleşmeyi tartışmasız kabul etti. Küreselleşmenin jandarmalık görevi ise IMF’ye verildi.. Zaten 1944 yılında kurulan IMF’nin işi, dünya kur istikrarını ve dolayısıyla ekonomik istikrarı sağlamaktır.. Bunun altında gel,işmekte olan ülkelerin, kendilerine borç verenlerin dış borçlarını daha rahat ödemeleri kaygusu yatmaktadır.
IMF’nin ikizi olarak kabul edilen Dünya Bankası’nın işi de, önceleri yalnızca imar iken sonradan gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına yardım görevi de verildi. Küreselleşme kısa vadeli sermayenin doymak bilmeyen iştahı nedeniyle, dünyaya allanıp-pullanıp anlatıldı..Gerçekten dünyada sermaye hareketleri hızlandı..1997 Güneydoğu Asya ve 1998 Rusya, 2001 Türkiye ve Arjantin krizleri, kısa vadeli sermayenin bu aşırı hızından ileri geldi.
Dalgalı kur dalgalanmadı
IMF buna da çözüm buldu.. Dalgalı kur sistemi.. Dalgalı kur sistemi sonucu bizim gibi bazı gelişmekte olan ülkeler cari açık verdi.. Çin gibi bazı ülkeler cari fazla verdi. Küreselleşme de rekabetin sağlanması için, fiyatları suni anlamda düşürecek veya artıracak koşullarında ortadan kaldırılması gerekir..Bir ülkede milli para değerli olursa, o ülke rekabet gücünü kaybeder.. Tersine kur değerli olursa, o ülkenin rekabet gücü artar. Türkiye de YTL 2002 yılına göre bugün yüzde 40 dolayında değerlidir. Kur yoluyla fiyat rekabetinin bozulmasını ancak, bütün dünya için geçerli olacak tek para birimi uygulaması engeller.. O zaman, maliyetler, verimlilik ve kalite ön plana çıkar.. Dünyada tek para sistemi olmayacağına göre, küreselleşmenin rekabeti artırma, insan refahını artırma gibi temel felsefesi de duvara çarpmış oluyor.
Sistem neden çalışmadı?
DALGALI kur bizde YTL’nin aşırı değer kazanmasını veya döviz kurlarının baskı altında tutulmasını önleyemedi.. Çünkü, Reel faizlerin yüksek olması, dolarizasyonun olması ve piyasaların gelişmemiş olmasından ötürü sistem çalışmadı.
Kürselleşme faktör dengesini, sürekli olarak sermaye lehine bozdu.. Küreselleşme yalnızca sermayenin serbest dolaşımı olarak kaldı.. Emeğin dolaşımına izin verilmedi. Dünyada terörün tırmanması, tek taraflı kürselleşmenin getirdiği adaletsiz düzenin sonucudur..Zira küreselleşme, zengin-fakir farkını açtı.. Hatta aynı ülkede farklı bölgeler arasındaki gelir farkını artırdı. Dünya Bankası’nın veya Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu gibi organizasyonlarının, fakir ülkelere yapacağı destekler veya geri kalmış yörelere vereceği imkanlar küreselleşmenin getirdiği fakirleşme sorununu çözmeye yetmez.http://www.tercuman.com.tr/v1/yazaryazi.asp?id=131
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=